تعیین وقت دکتر ترک اعتیاد - پذیرش بستری

تعیین وقت دکتر ترک اعتیاد - پذیرش بستری

در صورت تمایل میتوانید نسبت به پر کردن فرم زیر و ارسال خلاصه شرح حال بیمار اقدام فرمایید. مشاوران کلینیک طلوعی دوباره، در سریعترین زمان ممکن تماس خواهند گرفت.

  • 1+