من روزی ۵ تا متادون ۲۰ میخورم چطوری ترک کنم

Avatar مصطفی فیجانی 6 ماه قبل

من روزی ۵ تا متادون ۲۰ میخورم چطوری ترک کنم

1 پاسخ
بهترین پاسخ
طلوعی دوباره طلوعی دوباره 6 ماه قبل

با سلام بستگی به شرایط مختلف روحی و جسمی شما دارد شما می توانید با شماره 021 – 22 29 77 03 تماس بگیرید ، مشاوران ما به صورت رایگان شما را راهنمای خواهند کرد