مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان معضلی که باید به آن رسیدگی شود

مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان بحث های زیادی را در حوزه سلامت به راه انداخته است. طبق آمارهای ثبت شده در ستاد مبارزه با مواد مخدر، حشیش و تریاک بعنوان مخدرهایی با بالاترین مصرف در میان دانشجویان و قشر جوان شناخته شده است. مواد مخدر صنعتی دیگری نظیر قرص اکس ، مخدرهای روان گردان، توهم زا و امثالهم در رتبه های بعدی مصرف قرار گرفته اند. اینگونه مخدرها امروزه در اکثر مهمانی‌ها و پارتی های شبانه در میان جوانان رواج یافته است. قابل توجه است که این آمار صرف نظر از مصرف الکل بیان شده است. در واقع اعتیاد به الکل در رتبه اول مصرف قرار دارد. به همین دلیل ترک الکل امروزه یکی از خدمات مهم هرکلینیک ترک اعتیاد معتبر است.  

اینکه چقدر یک مخدر جدید می‌ تواند تاثیرگذار باشد، به عمومی شدن آن بستگی دارد. یک مخدر جدید وقتی وارد بازار می‌ شود، زمانی تاثیر خود را بصورت کامل می‌گذارد که جزو بخشی از فرهنگ دورهمی ها و مهمانی ها در میان جوانان شود. بعنوان مثال مخدر جدیدی چون کمیکال و امثالهم از جمع های کوچک شروع می شود. حس کنجکاوی در جوانانی که درگیر مخدرهای گوناگون هستند بسیار زیاد است و این مساله باعث می شود هر موادی را تست کنند. زمانیکه این مخدرها امتحان خود را پس داد، به جمع های بزرگ تر و مهمانی ها راه پیدا می کند.

قیمت پایین و در دسترس بودن مواد مخدر در میان دانشجویان

به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و کمبود تفریحات در جامعه، هر چقدر قیمت مخدرهای جدید پایین تر باشد، سریعتر عمومی خواهند شد. زیرا جوانان توانایی بیشتری برای تهیه مخدر دارند و بهتر می‌ توانند آنها را امتحان کنند. در نتیجه مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان ارتباط مستقیم با قیمت مخدرهای جدید دارد. طبق تحقیقاتی مصرف موارد مخدر در میان دانشجویان در پانزده سال گذشته بررسی شده است. این تحقیقات نشان داد که مصرف مخدرهای جدید و صنعتی در میان این قشر بیشتر شده است. حتی وابستگی به داروهای اعتیاد آور نظیر ترامادول، کدئین و امثالهم نیز افزایش چشمگیری داشته است. خدمات ترک کدئین و ترک ترامادول هم امروزه جزئی از خدمات مهم یک کلینیک ترک اعتیاد به شمار می رود.

این تحقیقات همچنین نشان داده که بیشتر از 5/2 درصد از دانشجویان در کل کشور از مخدرهای صنعتی و داروهای خطرناک استفاده می کنند. این مصرف ها شاید برای تفریح و شاید برای تمرکز بیشتر برای درس خواندن در زمان امتحانات است. یکی از این داروهای خطرناک ریتالین است. آنها تا زمانی که وارد فرایند ترک ریتالین نشده اند، نمی دانند که درگیر چه دارو و مخدر مهلکی بوده اند. میزان اعتیاد به مخدرهای صنعتی در میان دانشجویان پسر تقریباً سه برابر دانشجویان دختر است. شایان ذکر است که تمایل دانشجویان دختر به استفاده از داروهای اعتیاد آور بیشتر از مواد مخدر است. اما این بدان معنی نیست که دختران از مخدر استفاده نمی کنند.

دلایل مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان دختر

اتفاقاً یکی از مخدرهایی که اکثر دخترانی که در این وادی سیر می کنند بدان تمایل دارند، شیشه است. زیرا مخدر شیشه اندام خانم ها را لاغر تر و متناسب تر نگه می دارد و همچنین انرژی بالایی به آنها برای درس خواندن و انجام فعایت های اضافه می دهد. اما باید توجه داشته باشید که تمامی این اثرات برای مدت زمان بسیار محدودی است، زیرا عامل آن یک عامل طبیعی نیست. زمانی که عوارض اعتیاد به شیشه در آنها نمود پیدا کرد تازه متوجه اشتباه و باور غلط خود می شوند.

بسیاری از دخترانی که برای ترک شیشه به کلینیک ترک اعتیاد مراجعه می کنند، در ابتدا با همین هدف شیشه را مصرف کرده اند. همانطور که گفته شد در میان قشر دانشجویان اعتیاد به الکل حرف اول را می زند و این مساله فقط مختص به کشور ما نیست. تقریباً 44 درصد از دانشجویان کل جهان وابستگی و تمایل به مصرف الکل دارند. اما در آمریکا در میان مواد مخدر ماری جوانا از محبوبیت خاصی برخوردار است. در ایران هم بسیاری از مراجعین به کلینیک ترک اعتیاد با هدف ترک ماری جوانا به دنبال بازگشت سلامت روحی و جسمی خود هستند.

مساله ای که باعث نگرانی بسیاری از اندیشمندان و محققین حوزه سلامت شده است، تغییر اللگوی مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان و جوانان است. آنها معتقدند که امروزه فضا برای ورود هر نوع مخدر صنعتی باز است و این عارضه اجتماعی سلامت بسیاری از جوانان ما را به خطر انداخته است.

پیام بگذارید