مبارزه با اعتیاد طبق یک تحقیق عملیاتی در سوئیس

درباره مبارزه با اعتیاد داستان ها و صحبت های فراوانی شنیده اید. طبق یک تحقیق جامع و کلی در کشور سوئیس انجام شد، برخی از محققین آنها بر این باورند که مواد مخدر به مانند کوه یخ است. اگر همان قسمتی از مواد مخدر که می بینیم را تحلیل کنیم، بخش اعظم آن را نادیده گرفته ایم. اون بخشی که ما می بینیم جوانانی هستند که درگیر مواد مخدر هستند. یا کشاورزانی هستند که در آمریکای لاتین این مواد مخدر را کشت می کنند. حتی کسانیکه در افغانستان تولید تریاک می کنند. این محققین معتقدند که این موضوع اصلی نیست. موضوع اصلی قاچاق بین المللی مواد مخدر است که دست شبکه های مختلف است. سالانه مبلغ فوق العاده زیادی، حدود پانصد میلیارد دلار، در میان آنها در چرخش است. مبلغی تقریباً هشت برابر بودجه ایران و دو برابر بودجه سوئیس.

حال تصور کنید که این هزینه، چه خسارتی می تواند به جوامع وارد کند. پس راه حل نمی تواند در این باشد که ما فقط گروهی را که می بینیم را مهار کنیم. حال چگونه می شود که موضوع مبارزه با اعتیاد را بصورت اساسی حل کرد؟ طبق تحقیقاتی که در کشور سوئیس انجام شد، محققان به این نتیجه رسیدند که باید راهکاری را اتخاذ نمایند که انگیزه تولید مواد مخدر از این برود. یعنی جلوی سرچشمه این داستان گرفته شود. مصرف مواد مخدر که در واقع یک بیماری است. چرا باید با کسی که بعنوان مثال درگیر اعتیاد به کوکائین است، مبارزه کرد؟ و یا برای کسی که اعتیاد به شیشه دارد، ترک شیشه مهم است. نه مبارزه.

آنچه که در این بین مهم است، تولید مواد مخدر است.حال مهمترین انگیزه تولید مواد مخدر چیست؟ پاسخ روشن است، سود.

آنها بر این باورند که اگر سود تولید مواد مخدر از بین برود، انگیزه ای برای تولید آن وجود نخواهد داشت. مواد مخدری که بیشتر مد نظر آنها بود، هروئین است. زیرا سودی که هروئین و کوکائین و برخی مخدرهای صنعتی برای تولیدکنندگان دارند، بسیار زیاد است. لذا تصمیم بر این گرفتند که هروئین را بصورت رایگان، در قالب داروهایی که اثر هروئین را دارند، در اختیار معتادین قرار دهند!  در این شرایط بهتر می شود به حال آنها رسیدگی کرد. آنها معتقدند که مبارزه با معتادین فایده ای ندارد، چراکه آنها دارای اختیاری نیستند. مثلاً کسی که درگیر مخدرهای صنعتی نظیر اکس است، فاقد اختیار بوده. پس باید با روشهای درمان اعتیاد به اکس معاجله روانی شود.

راهی که برای معتادین مفید است، معالجه و درمان آنهاست. درمان آنها امروزه در اکثر مراکز درمانی و کلینیک ترک اعتیاد انجام می شود. برای کسی که درگیر اعتیاد به هروئین است، مبارزه جواب نمی دهد. بلکه درمان اعتیاد به هروئین و پیشیگیری از بازگشت او به مخدرات مهم است. از این رو دولت سوئیس راه دیگری را برای مبارزه با اعتیاد در نظر گرفت و آن مبارزه با سود حاصل از تولید مواد مخدر بود. طبق آماری که آنها منتشر کردند، نتیجه بسیار رضایت بخش بود. آنها بیان کردند که تعداد معتادین آنها از 30000 در سال 1991 اکنون به 20000 نفر تقلیل داشته است. و همچنین تعداد کسانی که بر اثر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دادند از 750 نفر سال به 250 نفر تقلیل داشته است. آنها عنوان کردند که به همان نسبت آمار جنایت نیز در کشورشان کمتر شده است.

پیام بگذارید